Quả cầu pha lê

Quả cầu pha lê 3d là sản phẩm cao cấp nhất trong dòng quà tặng pha lê. Nghĩa là nội dung được bắn chìm vào bên trong quả cầu pha lê, là các hình ảnh 3 chiều như: Con thuyền thuận buồm xuôi gió, ông thân tài, bát mã thành công...

Quả cầu pha lê 3d là sản phẩm cao cấp nhất trong dòng quà tặng pha lê. Nghĩa là nội dung được bắn chìm vào bên trong quả cầu pha lê, là các hình ảnh 3 chiều như: Con thuyền thuận buồm xuôi gió, ông thân tài, bát mã thành công...


Hiển thị 1 6 / 6 kết quả

  • Sắp xếp:
Call:0901460008